Kdy
Úterý
08:00
12:00

ŠKOLIČKA SLUNÍČKO je určena pro děti od 2 let bez doprovodu rodičů a probíhá každé PONDĚLÍ a ÚTERÝ od 8.00 do 12.00 hodin.

Dítě můžete přihlásit na jeden nebo oba dny, nicméně při velkém zájmu budeme upřednostňovat děti, které budou chodit oba dva dny.

Do školičky nepřijímáme děti mladší dvou let!!!

tři králové
Tři Králové ( teda vlastně devět :-) )

 

Nabízíme pravidelný program, který doprovází pohybové hry, písničky, tvoření a pobyt venku.

Školička probíhá v prostorách MC Domeček v malém kolektivu - max. 12 dětí. 

Děti si zvykají na pobyt ve školce bez maminky a navazují první vztahy s kamarády.

Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti, vytvoření bezpečného prostředí pro tvorbu sociálních vztahů, pomoc dítěti při osvojování základních návyků a podpora samostatnosti, partnerské vztahy s rodiči atp.

Připravujeme děti na plynulý a pohodový přechod do "velké školky".

 

Platí se za celé pololetí, platba možná ve dvou splátkách. 

 

Ceník

1 dopoledne v týdnu ......................350 Kč dopoledne

2 dopoledne v týdnu ......................300 Kč dopoledne

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu