Příměstský tábor

Ani v Praze se během prázdnin nemusí Vaše děti nudit.

Využijte náš Letní příměstský v MC Domeček.

Děti čeká týden plný zábavy, her, hudebních i výtvarných aktivit se spoustou nových kamarádů.

Akce je určena pro děti od 3 do 7 let.

Každý týden bude max.12 dětí ve skupince. Na každou skupinku jsou 2 lektorky.

Hlavní lektorky: Katka Bláhová a Markéta Vítková

Cena : 3 000 Kč

V ceně není zahrnuta strava, tu je nutné donést - svačinka a oběd. Oběd dětem ohřejeme v mikrovlnné troubě. Oběd i svačinu dávejte dětem v označených krabičkách. Dále jim s sebou dejte lahvičku s pití, které samozřejmě budeme doplňovat ( voda, šťáva)

Harmonogram:

8.00–08.20 Příchod dětí

8.20–10.00 Dopolední program (hry, zpívání, kreslení, vyrábění)

10.00–10.30 Svačina

10.30–12.00 Vycházka, pobyt na hřišti

12.00 Oběd

12.30–14.30 Odpolední klid (čtení pohádek)

14.30–15.00 Svačina

15.00–16.00 Odpolední program (hry, volná herna)

Informace pro rodiče V den nástupu si prosím ráno vyhraďte pár minut navíc, podepíšete nám informace o dítěti, přihlášku (budeme ji mít pro vás připravenou) a zkontrolujeme telefon, vy nám povíte případné požadavky apod. První den také odevzdejte kopii karty ZP. Přihlašujeme děti pouze na celý týden. Začátkem července vás zkontaktujeme s připomenutím tábora a upřesněním tématu tábora. Aktuální info a fotky vám budou lektorky zasílat na WhatsApp - domluvíte si první den tábora. Děti s sebou nosí lahev a jídlo označené jménem, přezůvky, a oblečení na ven do každého počasí. Děti je možné po předchozí dohodě vyzvednout po obědě. Na pobyt v herně dávejte dětem pohodlné oblečení. Platba za příměstský tábor je závazná a peníze nevracíme. 

Přihlašování: MC Domeček - Kurzy (webooker.eu)

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu