Velikonoční tvoření

Akce je vhodná pro děti 1-4 roky.

Platí se za rodinu 150 Kč. Přihlašujte každé dítě zvlášť, ale platbu provedete jen jednou.

K dispozici bude i volná herna na dvě hodiny.

Akce je od 10:00 do 12:00.

Přihlašování:

https://mcdomecek.webooker.eu/

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu