Příměstské tábory v Domečku

Tábory v červenci
Ani v Praze se během prázdnin nemusí Vaše děti nudit. Využijte náš Letní příměstský v MC Domeček.
Děti čeká týden plný zábavy, her, hudebních i výtvarných aktivit se spoustou nových kamarádů.
Akce je určena pro děti od 3 do 7 let. 
Každý týden bude max.12 dětí ve skupince.
Na každou skupinku jsou 2 lektorky.
Hlavní lektorky: Katka Bláhová a Markéta Vítková
Cena : 3 000 Kč
V ceně není zahrnuta strava, tu je nutné donést - svačinka a oběd. Oběd dětem ohřejeme v mikrovlnné troubě.
Harmonogram:
8.00–08.20 Příchod dětí
8.20–10.00 Dopolední program (hry, zpívání, kreslení, vyrábění)
10.00–10.30 Svačina
10.30–12.00 Vycházka, pobyt na hřišti
12.00 Oběd
12.30–14.30 Odpolední klid (čtení pohádek)
14.30–15.00 Svačina
15.00–16.00 Odpolední program (hry, volná herna)
Přihlašujeme děti pouze na celý týden.

Přihlášení na MC Domeček - Webooker.eu

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu