Kdy
Pátek
14:00
18:00

 

Doučování v MC Domeček realizuje Klub Ymkárium, pro bližší informace uvádíme kontakty: 

Klub Ymkárium                                  ym

Kontakt:

Tererova 1551/8, Praha 11 149 00

tel: 737 629 149

e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz

Najdete nás také na Facebooku.

 

NZDM Ymkárium poskytuje služby dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let z Jižního Města. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti. Rozvíjíme vědomí práv a povinností. Pomáháme řešit obtížné životní situace. Snažíme se předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, ambulantní a terénní formou.

 

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu