Kdy
Středa
15:30
16:20

MONTESSORI PRACOVNY

Montessori pracovny pro děti od 1,5 roku do 3 let v doprovodu rodičů

Místo konání: herna MC Domeček

Cena: 1950Kč ( celkem 15 lekcí )

Vedoucí aktivity: Ing. Jana Lokvencová. 

PŘIHLÁŠKA

Zde si můžete stáhnout přihlášku na kroužek

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu