Kdy
Pondělí
16:00
17:00

BAREVNÝ ATELIÉR

výtvarný kroužek pro děti 4 - 7 let 

Místo konání: suterén KCMT - keramická dílna

Cena: 1500 Kč / 10 lekcí 

Vedoucí aktivity: Mgr. Jana Iskerková

 

Kontakt:

Mateřské centrum Domeček

              U Modré školy 1
               149 00 Praha 11

              Vedoucí
         Mgr. Marta Musílková
                773 993 985

facebook
mcdomecek@praha.ymca.cz
Bankovní účet: 2000627451/2010

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu